{{ctrl.notification}}
  • تور داخلی
  • تور خارجی

نمایشگاه بین المللی اسب دبی به رشته های پرورش اسب و ورزش های سوارکاری در خاورمیانه اختصاص دارد. این نمایشگاه سالانه یکی از مهمترین نشست های پرورش دهندگان اسب و دوستداران اسب است. علاوه بر نژادهای مختلف اسب ، همه موارد لازم برای محصولات و سیستم های سرگرمی آنها را نشان می دهد.